Velkommen

Hei, mitt navn er Katarina og velkommen til min digital portfolio, her ligger tidligere skole prosjekt og noen fritids prosjekt. 

Jeg har fem års utdanning fra Universitetet i Agder (UIA) med en 

bachelor i Multimedia teknologi og design og en master  i Multimedia and Educational Technology.

Utdanningen har gitt meg en bred kompetanse innenfor multimedia teknologi, frontend-utvikling,  grafisk design,Ui design, videoproduksjon, redigering, læringsteknologi, VR, AR, spill pedagogikk/gamifikasjon og interaksjonsdesign ++. 

Dette har gitt meg gode evner til å  tenke innovativt og utvikle verktøy. Med innføring av digitalisering, læringsteorier og E-læring, har jeg lært å tenke nytt, samt skape innovative løsninger. "fremtidens undervisning"

 

 
Fritidsprosjekt

Read More >

Bacheloroppgave

Våren  2018

VideoProsjekt

Bilder uten om instagram

 

Instagram