Bacheloroppgaven

 I 2018 utførte jeg Bachelor  med oppgaven å rebranding av Metro lekeland og Bowling i Sandefjord.  Ved å designe en ny logo, Menyer, Bursdagsinvitasjoner og en promo video for de forskjellige avdelingene (Bowling, laser,lekeland og deres da nye komande attraksjon Minigolf med Dinosaur tema) det skulle også opprettes en hjemme side i programmet WIX slik at bedriften selv sende enkelt kunne gjøre endringer som måtte trenges.

Logo

Mitt forslag på eventuell Logo til Metro, Logoen vises også med de forskjellige avdelingene hvor M er i hovedfokus.Bedriften bestemte seg senere for å gå for en helt annen type logo som dermed ble benyttet videre i prosjektet,

Bursdagsinvitasjoner

Laget noen enkle bursdagsinvitasjoner til hver avdeling Lekeland,Bowling,Laser og Minigolf og en felles for alle avdelingene som bedriften ønsket.

Promo video

Den endelige promo videoen, her hadde jeg ansvaret for planlegging og forberedning til filming, samt filming og styring under innspilling i avdelingene lekeland og laser, hadde også ansvar for selve redigeringen av video og lyd.

Efekt

Laget også denne effekten til promo videoen, med bedriftens offisielle logo, ved hjelp fra programmet Adobe After Effect