Master oppgaven

Masteroppgaven ble utført Våren 2020.

Oppgaven gikk ut på å lage et 3D-visualiseringsverktøy ved hjelp av Human Centered design (HCD) metoder, slik at verktøyet kan bidra til aktiv læring.

 

For å komme til bunnen av hva studentene syntes var vanskelig. ble det utført en del undersøkelser for å kartlegge hva vi kunne utvikle. Valget falt på tema om projeksjon.

 

Med dette verktøyet har studenter mulighet til å leke med funksjoner fra projeksjon, slik som å bytte mellom forskjellige Projiseringens metoder. 

Projiseringen blir vist på vinduet til venstre mens det andre vinduet illustrer hvordan kameraet foretar projiseringen. 

Det ble utført flere undersøkelser og intervjuer i løpet av perioden. 

Det var et fokus på multimedia studenter fra tredje semester som nylig hadde  fullført faget. 

Den første spørreundersøkelsen tok for seg hvordan studentene hadde arbeidet med Grafisk databehandling og hvilket tema som var vanskeligst. Test på læringsverktøyet ble utført over nett ved hjelp av videokonferanse tjenesten “Zoom”. Her måtte kandidatene først svare på en kort spørreundersøkelse om hva de husket om projeksjon, deretter utførte de en test av verktøyet hvor de skulle utføre diverse oppgaver relatert til temaet. 

Videre tok kandidatene en SUS undersøkelse, der undersøkelsen rundet av med et intervju.

Kandidatene virket optimistiske til verktøyet og syntes det hadde gode egenskaper. Det ser dermed ut som denne løsningen kan bidra til en større forståelse for temaet projeksjon i faget Grafisk Databehandling.

Skjermbilde 2020-10-23 kl. 18.09.29.png
Skjermbilde 2020-10-23 kl. 18.09.51.png
Skjermbilde 2020-10-23 kl. 18.07.30.png