Masterårene

Hinder 

 

Hinder var et skoleprosjekt som ble utført i et kurs før masteren begynte.

Klassen ble delt inn i forskjellige grupper slik at alle fikk nye mennesker å jobbe med. Oppgaven gikk ut på å lage et fremtidsverktøy ved å fremvise dette ved enten, VR, AR  eller hologram.

Vi bestemte oss for hologram å laget fremtidens dating applikasjon Hinder, hvor man lettere får se sin mulige partner før et stevnemøte. 

Wendy assistent

 

I denne oppgaven var vi en gruppe på 4 og oppgaven gikk ut på å vise frem noe vi trodde ville bli benyttet i fremtiden.

Vi bestemte oss derfor for å lage en egen personlig assistent kalt Wendy, som hjelper til med blant annet undervisning.

Video om mobile learning 

 

Egen produsert video med fakta om Mobile Learning.

AR escape room spill

 

Under et av prosjektene var jeg i en gruppe med tre andre hvor vi bestemte oss for å lage et AR escape room spill, hvor man også lærte kunsthistorie. Bildene under viser en av testene vi gjorde under prosjektet.

Prosjektet ble ferdig med en fungerende prototype. som ga spilleren hint ved bruk av mobilen og animasjonen som ble laget på kortene.

Bekjempelse av brunsnegler spill

 

Et annet prosjekt under masteren var å lage et spill hvor man skulle lære noe.

Jeg og en medstudent bestemte oss får å lage et spill hvor man skulle lære seg å beskytte hagen mot brunsnegler.  Spillet er laget i programmet Unity, og 3D modellene er laget med 3D studio Max.  Spillet ble laget i løpet av 3 uker hvor alt er laget fra bunnen av.

Masteren

 

Masteroppgaven ble utført Våren 2020.

Oppgaven gikk ut på å lage et 3D-visualiseringsverktøy ved hjelp av Human Centered design (HCD) metoder, slik at verktøyet kan bidra til aktiv læring.

For å komme til bunnen av hva studentene syntes var vanskelig. ble det utført en del undersøkelser for å kartlegge hva vi kunne utvikle. Valget falt på tema om projeksjon.

Med dette verktøyet har studenter mulighet til å leke med funksjoner fra projeksjon, slik som å bytte mellom forskjellige Projiseringens metoder.

Projiseringen blir vist på vinduet til venstre mens det andre vinduet illustrer hvordan kameraet foretar projiseringen. 

Det ble utført flere undersøkelser og intervjuer i løpet av perioden.

Det var et fokus på multimedia studenter fra tredje semester som nylig hadde  fullført faget.

Den første spørreundersøkelsen tok for seg hvordan studentene hadde arbeidet med Grafisk databehandling og hvilket tema som var vanskeligst. Test på læringsverktøyet ble utført over nett ved hjelp av videokonferanse tjenesten “Zoom”. Her måtte kandidatene først svare på en kort spørreundersøkelse om hva de husket om projeksjon, deretter utførte de en test av verktøyet hvor de skulle utføre diverse oppgaver relatert til temaet.

Videre tok kandidatene en SUS undersøkelse, der undersøkelsen rundet av med et intervju. Kandidatene virket optimistiske til verktøyet og syntes det hadde gode egenskaper. Det ser dermed ut som denne løsningen kan bidra til en større forståelse for temaet projeksjon i faget Grafisk Databehandling.